::::::::: > ENGLISH
apartmani NEČUJAM
privatni smještaj
Martinis Marchi

Hotel MEDENA (Trogir)

ponuda slika
Nečujam
Stomorska
Maslinica
Rogač
Grohote
Gornje Selo
Srednje Selo
Donje Selo
položaj
klima
ime kroz povijest
reljef
flora i fauna
umjetnost
spomenici
zanimljivostiIstočnojadranska eumediteranska zona obuhvaća najveći dio naše obale i pruža se od južne Istre i kvarnerskih otoka do Albanije. U nju, dakle, spada i Šolta, koju također preuzima sva obilježja klime koju nameće ova zona. Karakteristična su, dakle, duga i veoma topla ljeta, skoro potpuno suha bez oborina, nasuprot kojeg stoje hladne zime s dosta kiše te učestalim jugom i burom.
Odlika "Šoltanskog" ljeta su još i vrlo visoke temperature zraka (preko 30°C) i mora (21°C - 22°C). Srednja temperatura srpnja u hladu iznosi oko 30°C što je temperaturni maksimum. Temperatura postepeno pada tijekom VIII, IX i X mjeseca. U studenom i prosincu je ujednačena (oko 15°C), a najniža je u siječnju (10°C) što predstavlja temperaturni minimum.
Šolta sa srednjom godišnjom temperaturom zraka od 16°C i srednjom količinom oborina od 807 mm pripada srednjem toplom i suhom području, dakle, području ugodnom za življenje i nadasve pogodnom za procvat turizma. Što se vjetrova tiče najupečatljiviji su kao i na cijelom Jadranu jugo, bura i maestral.

Maestral je tipični ljetni vjetar koji puše ujednačeno cijelog dana iz pravca sjeverozapada.
Bura je suh i hladan vjetar, a puše iz smjera Splita. Najvećim udarima bure izložena je obala zapadno od Rogača koja je pretežno nenaseljena. Zimi zna trajati od 4 do 6 dana i puše na mahove, a zna stvoriti neprilike u redovnim linijama sa Splitom.
Jugo je sa svojim naletima, nerijetko orkanskim, posve preuredila južnu stranu Šolte, koja je pretežno divlja i strma, te posve nepovoljna za život. Zna trajati od 5 do 10 dana, postepeno raste i noseći kišu stvara velike valove. Vjetar i more su stalni i dostižu 7 do 8 bofora. Za vrijeme juga voda je visoka, a zrak topao i vlažan (ciklonsko jugo). Postoji i anticiklonalno jugo. Ono je suho i bez oblaka.


HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE

Što se tiće hidrografskih karakteristika mora oko Šolte posljednje ispitivanje provedeno je 1984.godine. Mjerena je prozirnost, slanost i temperatura.
Mjerenja su obavljana na tri dubine 20, 50 i 100 m. (P1, P2 i P3).Ispitivanja su pokazala slijedeće:

a) Temperatura

MJESEC III VI IX XII
P1-20m 12,18° 17,86° 19,05° 16,22°
P2-50m 12,43° 21,91° 21,55° 14,96°
P3-100m 13,03° 16,77° 17,76° 16,30°

Značajan fenomen kod temperature mora je termoklima (nagli temperaturni pad) koja. se javlja u ljetnim mjesecima. Iz podataka se vidi da se termoklima u tom području javlja u lipnju i rujnu. Najveća termoklima je na postaji P1 u lipnju između 0 i 10 m i iznosi 5.39°C.

b) Prozirnost

Donja tablica nam prikazuje vrijednosti za prozirnost mora u metrima za to područje.

MJESEC III VI IX XII
P1-20m 23 16 19 15
P2-50m 23 21 23 17
P3-100m 26 33 30 23

c) Slanost

MJESEC III VI IX XII
P1-20m 37,94 37,54 37,94 37,68
P2-50m 38,01 37,52 37,95 38,05
P3-100m 38,09 38,00 38,43 38,83

Slanost mora izražena je u gramima po litri a na slijedećoj se tablici donose srednje mjesečne (sezonske) vrijednosti slanosti po postajama.
Vidi se da je more u području Maslinice (P 3) slanije jer je pod utjecajem otvorenog mora za razliku od sjeverne strane koja je pod utjecajem kopna.